Więcej informacji

Powiatowy Zarząd Dróg - Kazimierz Wielka

Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej, w województwie świętokrzyskim, to jednostka organizacyjna Starostwa Powiatowego, do której zadań należy utrzymanie dróg powiatowych w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczny przejazd, a także planowanie rozwoju sieci drogowej, koordynacja robót w pasie drogowym, prowadzenie ewidencji i kontroli dróg i drogowych obiektów mostowych oraz sadzenie, utrzymywanie, usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym. Celem usprawnienia działań porządkowych i konserwatorskich, a zwłaszcza w zakresie akcji zimowego utrzymania dróg, pługi i piaskarki świętokrzyskiej firmy zostały wyposażone w nowatorski system służący do monitoringu GPS poruszających się pojazdów - SMOK, krakowskiej spółki Elte GPS. Zastosowanie czujników posypu i płużenia pozwala na pełny wgląd w przebieg akcji, a zapisywane na bieżąco w bazie danych dedykowanej aplikacji Rejestr GPS archiwum zdarzeń ułatwia planowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi i sprzętowymi.

ZAUFALI NAM