Więcej informacji

Remondis sp. z o.o. W-wa oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim

Remondis to jedno z największych na świecie przedsiębiorstw zajmujących się kompleksową gospodarką wodną i recyklingiem. Dysponuje rozbudowaną siecią ponad 500 oddziałów na całym świecie i działa w 26 krajach europejskich oraz w Chinach, Japonii, na Tajwanie i w Australii. Flota pojazdów oddziału Remondis w Ostrowie Świętokrzyskim zaopatrzona została w system monitorowania obiektów SMOK. Podstawę tego systemu GPS stanowi bieżący podgląd oraz archiwizacja danych o trasach przejazdów i czasie ich pokonania. Za pomocą dodatkowych akcesoriów monitorowane jest zużycie paliwa. Napływające informacje obsługiwane są przez odpowiednie aplikacje - GPS Monitor, służący do wyświetlania bieżących danych oraz Rejestr GPS - stanowiący bazę informacji historycznych. Programy zaprojektowano tak, aby umożliwić szybkie i intuicyjne korzystanie z bazy. Uprawniony użytkownik ma wgląd w zapisane przez program informacje, może je przeszukiwać i wyświetlać na ekranie w formie tabel i zestawień na podstawie wybranych przez siebie kryteriów - przykładowo według okresu czasu, obszaru lub konkretnego pojazdu. Zastosowanie kryteriów powoduje, iż wyświetlanie są tylko te dane, których użytkownik potrzebuje. Baza danych stanowi nieocenione źródło informacji ułatwiające zarządzanie personelem i koordynację działań tak zróżnicowanej floty pojazdów, jaką dysponuje Remondis w Ostrowcu Świętokrzyskim. System wpływa na poprawę organizacji pracy wewnątrz zakładu, a także obniżenie kosztów prowadzonej działalności.

ZAUFALI NAM